1. Bekendmakingen Zaandam
  2. STAATSCOURANTVerkeersbesluit gemeente Zaanstad – Zaandam – Buinerdiep

Zaanstad | Verkeer | Weg

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zaandam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zaandam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVerkeersbesluit gemeente Zaanstad - Zaandam - Buinerdiep

Burgemeester en wethouders van Zaanstad, overwegende dat; een organisatie die voor elektrische auto’s laadpalen plaatst en verzocht heeft om twee openbare laadplaatsen op de Buinerdiep te Zaandam; elektrische auto’s energiezuinig zijn en geen uitstoot van uitlaatgassen hebben en daarmee een bijdrage leveren aan milieudoelstellingen van gemeente Zaanstad en rijksoverheid; Het algemeen belang wordt gediend wanneer plaatsen met een oplaadpunt beschikbaar zijn voor elektrische auto’s; de gevraagde plaatsen duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar moeten zijn en door verschillende elektrische auto’s gebruikt moeten kunnen worden; Bij aanleg van kabels rekening gehouden moet worden met onder meer beplanting en bomen; deze parkeerplaatsen vrij moeten blijven voor elektrische auto’s om te kunnen laden; elektrische auto’s duidelijk herkenbaar zijn voor handhavers, onder meer door de oplaadkabel; door middel van een verkeersbesluit een parkeerplaats aangewezen kan worden, uitsluitend voor een elektrische auto; volgens artikel 24 BABW in de AVC overleg met de Politie Noord-Holland district Zaanstreek – Waterland heeft plaatsgevonden; genoemd wegvak in de gemeente Zaanstad is gelegen en door de gemeente wordt beheerd; door middel van dit verkeersbesluit doelmatig en zuinig energieverbruik wordt gestimuleerd, de bruikbaarheid van deze plaats voor elektrische auto gewaarborgd wordt; de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk gewaarborgd wordt zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994; gelet op artikelen 15 en 8, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de Wegenverkeerswet 1994; b e s l u i t e n : •Op de Buinerdiep te Zaandam. twee parkeerplaatsen aan te wijzen uitsluitend voor elektrische auto’s door middel van het plaatsen van verkeersbord E8 met opschrift ‘oplaadpunt’ zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990; namens het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, hoofd sector Realisatie & Beheer, de heer R. Schmidt Indien u belanghebbende bent en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075. U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site. Burgemeester en wethouders van Zaanstad, m a k e n b e k e n d : dat zij hebben besloten; •op de Buinerdiep te Zaandam twee parkeerplaatsen aan te wijzen uitsluitend voor elektrische auto’s door middel van het plaatsen van verkeersbord E8 met opschrift ‘oplaadpunt’ zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990; namens het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, hoofd sector Realisatie & Beheer, de heer R. Schmidt Dit besluit ligt voor een periode van zes weken ter inzage bij receptie stadhuis, Stadhuisplein 100 Zaandam, en De Bieb Krommenie. Indien u belanghebbende bent en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075. U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

Locatie: Buinerdiep, Zaandam

Deel dit artikel

Redactie ZaandamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zaandam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zaandam.

Meer Bekendmakingen